Sa për ilustrim, do të shkëpusim diçka nga KY libër, Duke filluar më shkronjat, për të vazhduar Deri të paraqitja e DISA pjesëve të teksit origjinal. Në fillim të librit, autori JEP sqarime Rreth Katër zanorëve ا, ه, d. c. dhe, të cilat për Dallim nga Gjuha arabo-Osmane, në gjuhën Shqipe në DISA Fjali lexohen më ndryshe. Shkronja ا lexohet si`a`e gjatë, ndërsa ه lexohej si`e`, respektivisht si`a`e shkurtër. Shkronja, lexohej si`u`Kur sipër SAJ qëndronte një shenjë në formë Kapele, ndërsa lexohej si`o`në ATO Raste Kur poshtë SAJ vendosej Shenja e`presjes`. Dhe, e katërta është Shkronja e CILA lexohet si`i`e gjatë, ndërsa për shkronjën`i`të shkurtër autori kishte paraparë një shkronjë tjetër. Nëse është e mundur, fëmijët duhet të vizatojnë një Foto të Vetes së Tyre, në madhësi natyrale. Kjo Mund të bëhet në këtë mënyrë: një fëmijë shtrihet poshtë MBI një Fletcher letre të shtruar në dysheme, Duke zgjedhur një pozicion të caktuar, për shembull, Duke vrapuar ose Duke qëndruar me Arms të hapura. Një tjetër fëmijë skicon figurën. Modeli që del pritet dhe ngjyroset me bojëra Uji ose bojëra posteri. Mund të priten balona thëniesh dhe të ngjiten te figura për të treguar fëmijët që prezantojnë veten: “EMRI im është…” ose, në figurë, Mund të ngjitet një me letre të dhënat përsonale.

Ja më konkretisht, MBI prejardhjen prej zanoreje të shkronjës f: po Rifus në FB një citim që e kisha futur Edhe para DISA ditësh, por Ju NUK i paskeni lexuar, në vrullin e kundërshtimit të idesë së përmirësimit të alfabetit: Shkronja “f” është shkronjë latine, dhe në origjinën e SAJ ka qenë përfaqësuese zanoresh, e pastaj ka kaluar në bashkëtingëllore. Në mes të tjerave, për shpejtësi po Ju dërgoj SeasonFive http://Everything.Explained.at/F/dhe http://ëëë.ëikinfo.org/Multilingual/index.php/F. Shih Edhe http://Everything.Explained.Today/F/Foto 3. “Për shkip VEQ këtine (alfabetit Arab dhe atyre shkronjave të alfabetit persan të cilat i cekëm më lart) Edhe qekëto Shkronja duhen”: `ç, RR, NX, ll, NJ, i (e gjatë), ë, u (e gjatë), o dhe la (LLA). Si formë e propagandës totalitare, Fletcher-rrufeja në Shqipëri u popullarizua në Vitet 1960, gjatë fushatës për revolucionarizimin e jetës së vendit. Puna e flete-rrufeve degjeneroj Deri Aty sa ne shkolle po viheshin nga ATO me permbajte qe ne te perfundonin Keshtu:….. Deri Kur do te vazhdoni Ju shoku Filan….. te Vini me vonese ne shkolle edhepse dera e shtepise tuaj ndodhet ngjitur me mangé te shkolles?! Përkundrazi, në Shqipëri masat Ishin alfabetizuar me kohë; dhe në Vitet 1960 numri i atyre që NUK Dinin të lexonin Ishte Ulur në mënyrë dramatike, particulier ndër brezat e Rinj. Për këtë arsye, “shkronjat e mëdha” të Fletcher-rrufesë u interpretuan drejtpërdrejt si ftesë për ta ngritur zërin dhe për t`i shungulluar akuzat ndaj elementeve borgjezo-revizioniste, patriarkale dhe konservatore në shoqërinë Shqiptare; Edhe PSE vetë shprehja “Shkronja të mëdha” Mund t`i jetë detyruar, Tek e fundit, një kalkimi Semantik të Termit kinez Dazibao. Mësuesi ka përgatitur shirita letre në të cilat ka shkruar fjalitë e mëposhtme (Natyrisht, është i mundur çdo lloj variacioni: ndryshim, heqje ose shtim i më shumë deklaratave ETJ): Përndryshe, prejardhjen e Termit shqip Fletcher-rrufe NUK e dimë.

Nëse është krijuar vërtet në oficinat e propagandës totalitare, duhet konsideruar si një krijim i arritur madje gjenial, meqë e shpreh me një metaforë pothuajse mitike forcën e fjalës nga poshtë, e CILA do ta godiste armikun si rrufeja. Nga mijëra e mijëra Fletcher ë-rrufetë e atyre viteve sot kujtohen Vetëm ATO që u drejtoheshin intelektualëve të shquar të kohës, si Eqrem Çabejt; por shumë e shumë jetë njerëzish janě shkatërruar për shkak denoncimesh publike të Tilla të papërgjegjshme; në një kohë që të tjerëve njerëz “të padëshiruar” u është dhënë e shtyra në humnerë pikërisht nëpërmjet dokumenteve të Tilla, gjithnjë të komanduara nga lart.

Filed under: Uncategorized

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!